Skip to main content

Bedrijven

Aantal berichten met deze tag: 6

Gepubliceerd op:
woensdag 13-11-2019
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Oost-Nederland

Tag: Bedrijven

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Bedrijven’.

Een complexe verhouding

Een belangrijke taak van de provincie is vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij complexe bedrijven. De Rekenkamer onderzocht of de inzet van de prov. Gelderland hierbij bijdraagt aan…

Vestigingsbeleid bedrijven in Amersfoort

Wat doet de gemeente om te zorgen dat bedrijven zich vestigen en blijven, en werkt dat doeltreffend? Ook is gekeken of het beleid matcht met de samenstelling van de beroepsbevolking, met specifiek …

Van wens naar werkelijkheid; de regisseur aan zet. Follow-up planning bedrijventerreinen

Het onderzoek is een vervolg op het onderzoek ‘Bedrijventerreinen in de steigers’ uit 2012. In dit vervolg staat de regierol van de provincies bij de planning en programmering van nieuwe bedrijvent…