Skip to main content

Bedrijventerrein

Aantal berichten met deze tag: 34

Gepubliceerd op:
maandag 03-12-2018
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Weststellingwerf

Tag: Bedrijventerrein

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Bedrijventerrein’.

Uitbreiding Schipsloot: onderzoek van de rekenkamercommissie Weststellingwerf naar het bedrijventerrein Uitbreiding Schipsloot

Weststellingwerf schetste een te zonnig perspectief, toen de gemeente in 2007 besloot tot de uitbreiding van Wolvegaster bedrijventerrein Schipsloot. De verkoop van kavels bleef ernstig achter bij …

Lessen XL Businesspark (RBT)

Op verzoek van PS Overijssel deed de Rekenkamer Oost-Nederland onderzoek naar het XL Businesspark Twente.

Terugblik bedrijventerreinen en bodemsaneringen Drenthe

Provincie Drenthe krijgt nog onvoldoende vat op het overaanbod aan bedrijventerrein. Wel heeft de provincie gezorgd voor een voortvarende aanpak van ernstig verontreinigde bodems met risico’s voor …

Terugblik bedrijventerreinen en bodemsaneringen Fryslân

Provincie Fryslân heeft nog onvoldoende grip op het overaanbod aan bedrijventerrein. Wel heeft de provincie aanzienlijke vooruitgang geboekt met het saneren van ernstig verontreinigde (water)bodems…

Terugblik bedrijventerreinen en bodemsaneringen Groningen

Provincie Groningen heeft nog onvoldoende grip op het overaanbod aan bedrijventerrein. Wel heeft de provincie een flinke versnelling doorgevoerd bij saneren van ernstig verontreinigde bodems met ri…

Van wens naar werkelijkheid; de regisseur aan zet. Follow-up planning van bedrijventerreinen

Het onderzoek is een vervolg op het onderzoek ‘Bedrijventerreinen in de steigers’ uit 2012. In dit vervolg staat de regierol van de provincies bij de planning en programmering van nieuwe bedrijvent…

Rekenkamerbrief SamenwerkingsOvereenkomst (SOK) West Achterhoek

De rekenkamers van Bronckhorst, Doetinchem en Montferland hebben besloten de gemeenteraden te informeren over de wijze waarop de bestuurlijke samenwerking van het regionale bedrijventerrein A18 en …

Rapport vervolgonderzoek informatievoorziening grote projecten

In dit rapport wordt gekeken wat er met de aanbevelingen van het eerdere onderzoek naar informatievoorziening bij grote projecten is gedaan. Tevens is de vraag of de raad nu beter geïnformeerd wordt.

Bedrijventerreinen in de steigers

De effectiviteit van het bedrijventerreinenbeleid en de daarvoor benodigde regionale samenwerking staat centraal in dit onderzoek. We voerden het samen met enkele gemeentelijke rekenkamers uit. Maa…

Regie op herstructureren bedrijventerreinen – provincie Flevoland

Bedrijventerreinen zijn van groot belang voor de Nederlandse economie. Veel bedrijventerreinen (zo’n 30 procent) zijn echter verouderd. De provincies hebben provinciale herstructureringsprogramma’s…