Skip to main content

Beheer en exploitatie

Aantal berichten met deze tag: 4

Gepubliceerd op:
maandag 18-05-2020
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA

Tag: Beheer en exploitatie

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Beheer en exploitatie’.

Rekenkamerbrief Beheer van sporthallen en sportparken (fase 1)

De rekenkamer beveelt de dagelijkse besturen en het college aan pas een definitieve invulling aan de boogde bezuiniging in de Kadernota 2014 binnen het beleidsterrein sport te geven als er inzicht …

Beheer en exploitatie binnensportaccommodaties

Met dit onderzoek wordt inzicht gegeven in de afspraken die zijn gemaakt over beheer en exploitatie voor de binnensportaccommodaties in de gemeente Voorst. Daarnaast zijn de opbrengsten, kosten en …