Skip to main content

Beheer en onderhoud wegen

Aantal berichten met deze tag: 26

Gepubliceerd op:
woensdag 29-05-2019
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand

Tag: Beheer en onderhoud wegen

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Beheer en onderhoud wegen’.

Innovatief aanbesteden in de gemeente Barneveld

Bij de innnovatieve aanbesteding van het wegenhoud waren de verwachtingen van de gemeente over de kwaliteit en uitvoering van het wegenonderhoud niet reëel.

Een optimale route? Het wegenbeheerproces in Neder-Betuwe

De rekenkamercommissie Neder-Betuwe heeft een onderzoek ingesteld naar het wegenbeheer in de gemeente. Met dit onderzoek is de wijze waarop de verschillende bestuursorganen van de gemeente zich ins…

Grip op groot onderhoud. Onderzoek naar het groot onderhoud van wegen en kunstwerken door de provincie Gelderland.

De provincie Gelderland is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud aan provinciale wegen en kunstwerken zoals bruggen en viaducten. De Rekenkamer onderzocht of de kwaliteit en de daarbij beno…

Grip op groot onderhoud. Onderzoek naar het groot onderhoud van wegen en kunstwerken door de provincie Overijssel

De provincie Overijssel is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud aan provinciale (water)wegen en kunstwerken zoals bruggen en viaducten. De Rekenkamer onderzocht of de kwaliteit en de daarb…

onderhoud infrastructuur provincie Drenthe 2007–2013

De provincie is wettelijk verplicht om de infrastructuur in een goede staat te onderhouden. Door bezuinigingen zijn de beschikbare onderhoudsbudgetten voor de infrastructuur de afgelopen jaren flin…

Onderhoud provinciale infrastructuur

De provincie is wettelijk verplicht om de infrastructuur in een goede staat te onderhouden. Door bezuinigingen zijn de beschikbare onderhoudsbudgetten voor de infrastructuur de afgelopen jaren flin…

Onderhoud provinciale infrastructuur

De provincie is wettelijk verplicht om de infrastructuur in een goede staat te onderhouden. Door bezuinigingen zijn de beschikbare onderhoudsbudgetten voor de infrastructuur de afgelopen jaren flin…

Onderhoud provinciale infrastructuur

De provincie is wettelijk verplicht om de infrastructuur in een goede staat te onderhouden. Door bezuinigingen zijn de beschikbare onderhoudsbudgetten voor de infrastructuur de afgelopen jaren flin…

De harde en de zachte kanten van het asfalt gem. Berkelland

Scan naar de kosten van beheer en onderhoud van het gemeentelijk wegennet Berkelland

Beheer wegen in beeld

De Delftse rekenkamer geeft met het onderzoek inzicht in de doelmatigheid en doeltreffendheid van het beheer en onderhoud van wegen, straten en pleinen. Daarbij heeft de rekenkamer zich ook gericht…