Skip to main content

Belastingen

Aantal berichten met deze tag: 11

Gepubliceerd op:
maandag 12-03-2018
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Ede

Tag: Belastingen

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Belastingen’.

Niet kiezen is ook een keuze: een onderzoek naar het belastingbeleid van de gemeente Ede

Belastingen vormen een deel van de gemeentelijke financiën. In dit onderzoek wordt gekeken naar de ambities en voornemens t.a.v. het gemeentelijk belastingbeleid.

Lokale Lastenmeter

De Rekenkamer Nijmegen heeft een webapplicatie gemaakt om de gemeentelijke lasten voor inwoners en bedrijven in beeld te brengen. De Lokale Lastenmeter is een rekentool die bruikbaar is voor inwon…

Rioolheffing gemeente Nuth

Onderzoek naar methoden rioolheffing tbv gemeente Nuth

Woonlastenmeter

Rekentool voor inwoners en raadsleden om meer inzicht te krijgen in de gemeentelijke belastingen en heffingen en de mogelijkheden deze te wijzigen. Mensen kunnen zelf aan de knoppen draaien.

Besluit kleine ondernemersregeling

De zogenoemde kleine ondernemersregeling houdt in dat een ondernemer, die in een kalenderjaar minder dan € 1.883 btw verschuldigd is, in aanmerking komt voor een vermindering van btw (artikel 25 va…

De belaste zaak, onderzoek naar de onroerende zaak belastingen in Soest in 2005

Het onderzoek biedt een feitelijke weergave van de toegepaste berekeningssytematiek voor de OZB en inzicht in werkwijzen van ambtelijke medewerkers alsmede besluitvorming door B&W en gemeenteraad.