Skip to main content

Beleid

Aantal berichten met deze tag: 28

Gepubliceerd op:
dinsdag 26-05-2020
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Harlingen

Tag: Beleid

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Beleid’.

Rekenkameronderzoek naar het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Harlingen

In hoeverre is het gevoerde beleid op het gebied van duurzaamheid doeltreffend en doelmatig en in welke mate is dit beleid toekomstbestendig?

Informatievoorziening van de raad in besluitvormingsprocessen, casus Blaricum, de aanleg van de kunstgrasvelden bij voetbalvereniging BVV’31

Hoe is het besluitvormingsproces van de aanleg van de kunstgrasvoetbalvelden van de plaatselijke voetbalclub verlopen? Wat was de positie van de raad en in welke mate is dit in lijn is met wet- en …

Evalueerbaarheid van beleid

De rekenkamercommissie van de gemeente Den Helder heeft de afgelopen maanden onderzoek laten uitvoeren naar de evalueerbaarheid van twee programma’s uit de begroting 2015 van de gemeente. Voor de g…

Integratie in Zeist: kleur bekennen?

De Rekenkamer onderzocht de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het thema integratie en inburgering in de gemeente Zeist. Aanleiding voor dit onderzoek is het feit dat met ingang …

Toerismebeleid

Doelstelling is bevordering van het dagtoerisme en verlenging van de verblijfsduur. Binnen de doelgroep dagtoeristen is geen verdere doelgroepkeuze gemaakt.

Armoedebeleid: sturen met beperkt zicht

Het gemeentebestuur bestrijdt vanuit sociale bewogenheid en verantwoordelijkheid de armoede voor zover dat in haar invloedssfeer ligt. De gemeente heeft een ruim aanbod van regelingen gecreëerd om …

Vitaal platteland provincie Flevoland

Het platteland wordt geconfronteerd met ontwikkelingen waarbij de leefbaarheid en sociaal-economische vitaliteit in het geding zijn, zoals een afnemend voorzieningenniveau, vergrijzing en matige OV…

Vitaal platteland provincie Noord-Holland

Het platteland wordt geconfronteerd met ontwikkelingen waarbij de leefbaarheid en sociaal-economische vitaliteit in het geding zijn, zoals een afnemend voorzieningenniveau, vergrijzing en matige OV…

Vitaal platteland provincie Utrecht

Het platteland wordt geconfronteerd met ontwikkelingen waarbij de leefbaarheid en sociaal-economische vitaliteit in het geding zijn, zoals een afnemend voorzieningenniveau, vergrijzing en matige OV…

Vitaal platteland provincie Zuid-Holland

Het platteland wordt geconfronteerd met ontwikkelingen waarbij de leefbaarheid en sociaal-economische vitaliteit in het geding zijn, zoals een afnemend voorzieningenniveau, vergrijzing en matige OV…