Skip to main content

Beleidsdoelen realiseren

Aantal berichten met deze tag: 4

Gepubliceerd op:
maandag 01-06-2020
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Breda

Tag: Beleidsdoelen realiseren

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Beleidsdoelen realiseren’.

Rekenkamerbrief bij het gemeentelijke Jaarverslag 2019

De rekenkamerbrief reflecteert op de financiële positie van de gemeente Breda, de beleidsverantwoording in het jaarverslag en op het kunnen volgen van lange-termijn doelen en de grote projecten in …

Zicht op werk, Onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het re-integratiebeleid van de gemeente Soe

De Rekenkamercommissie wilde met het onderzoek inzicht krijgen in de doeltreffendheid en doelmatigheid van de uitvoering van het re-integratiebeleid van de gemeente Soest.