Skip to main content

Beleidsevaluatie

Aantal berichten met deze tag: 10

Gepubliceerd op:
maandag 08-10-2018
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Soest

Tag: Beleidsevaluatie

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Beleidsevaluatie’.

Onderzoek gemeentelijk duurzaamheidsbeleid Soest

De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de doeltreffendheid van het duurzaamheidsbeleid van de gemeente en de mogelijkheden die de gemeente heeft om de effectiviteit van het beleid te ve…

Uitvoering Participatiewet voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt: eindrapport inclusief bestuurlijke reactie

Onderzoek naar de uitvoering van de Participatiewet voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De nadruk lag bij het onderzoek op het beleid, de organisatie en de uitvoering.

De vaart erin houden: bestuurlijke nota goederenvervoer over water

Inspanningen van de provincie Overijssel om goederenvervoer over water te stimuleren hebben nog niet geleid tot concrete resultaten, dat concludeert de Rekenkamer Oost-Nederland in haar onderzoek D…

Parkeerbeleid gemeente Leerdam

In het uitgevoerde onderzoek is het parkeerbeleid van de gemeente Leerdam gereconstrueerd en is nagegaan wat de gewenste resultaten van het parkeerbeleid zijn en hoe de benoemde maatregelen daaraan…

Inzet en effectiviteit van toerismebeleid in de gemeente Medemblik

Toerisme was en is een belangrijk onderwerp in de gemeente Medemblik. In 2011 is een Masterplan Medemblik Watersporgemeente vastgesteld, dat lange tijd het belangrijkste beleidsdocument is geweest….