Skip to main content

Beleidsinformatie

Aantal berichten met deze tag: 10

Gepubliceerd op:
vrijdag 21-02-2020
Gepubliceerd door:
Delftse Rekenkamer

Tag: Beleidsinformatie

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Beleidsinformatie’.

De zoektocht naar digitale beleidsdocumenten

De rekenkamer heeft de online vindbaarheid van beleidsinformatie onderzocht. De verbetering van de vindbaarheid van beleidsinformatie verdient aandacht en actie.

Rekenkamerbrief Informatie vastgoed 2019

Brief over de kwaliteit van de informatie in het Meerjarenperspectief Utrechts Vastgoed 2019 en de Nota Kapitaalgoederen Vastgoed 2019-2023 en uit uitvoering van aanbevelingen uit eerder rekenkamer…

Zicht op vastgoed: doelen en beleidsinformatie gemeentelijk vastgoed

De rekenkamer concludeert dat de informatie die de raad ontvangt onvoldoende is om te beoordelen hoe de behaalde resultaten zich verhouden ten opzichte van de gestelde vastgoeddoelen. Daardoor is o…

Rekenkamerbrief ‘Zoektocht naar gemeentelijke beleidsinformatie’: verslag van een onderzoek naar de online vindbaarheid van beleidsdocumenten.’

De Rekenkamer Maastricht heeft eind 2015 de vindbaarheid van beleidsdocumenten van de gemeente Maastricht via de gemeentelijke website en zoekmachine Google onderzocht. Op basis van haar onderzoek …

(Be) sturen met beleidsinformatie

De rekenkamercommissie heeft onderzoek laten doen naar de beleidsinformatie die aan de raad wordt verstrekt. Deze moet van goede kwaliteit en bruikbaar zijn. Geconcludeerd wordt dat de raad niet mé…