Skip to main content

Beleidsuitvoering

Aantal berichten met deze tag: 10

Gepubliceerd op:
woensdag 25-01-2017
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Oost-Nederland

Tag: Beleidsuitvoering

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Beleidsuitvoering’.

De vaart erin houden: bestuurlijke nota goederenvervoer over water

Inspanningen van de provincie Overijssel om goederenvervoer over water te stimuleren hebben nog niet geleid tot concrete resultaten, dat concludeert de Rekenkamer Oost-Nederland in haar onderzoek D…

Voorkomen en aanpakken, een onderzoek naar jongerenoverlast in Soest

De Rekenkamercommissie Soest is nagegaan in welke mate de gemeente met haar beleid en bijbehorende activiteiten in staat is om de jongerenoverlast terug te dringen. Ook is in dit onderzoek van bela…

Zicht op werk, Onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het re-integratiebeleid van de gemeente Soe

De Rekenkamercommissie wilde met het onderzoek inzicht krijgen in de doeltreffendheid en doelmatigheid van de uitvoering van het re-integratiebeleid van de gemeente Soest.

Riolering, keuzes boven water, onderzoek rioleringszorg Soest

Doel van het onderzoek is inzicht geven in de mogelijkheden die de gemeenteraad heeft om kaders te stellen bij het vaststellen van het rioleringsbeleid (en de gemeentelijke watertaken) en te sturen…

Wmo gRaadmeter, doorlichting Wmo van de rekenkamercommissie van de gemeente Soest

In de doorlichting wordt aan de hand van een aantal meetpunten teruggekeken naar de invoering en uitvoering van de Wmo binnen de gemeente Soest en de betrokkenheid van de gemeenteraad daarbij. Daar…