Skip to main content

Beleidsvisie

Aantal berichten met deze tag: 4

Gepubliceerd op:
woensdag 31-08-2016
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Tag: Beleidsvisie

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Beleidsvisie’.

Parkeerbeleid gemeente Leerdam

In het uitgevoerde onderzoek is het parkeerbeleid van de gemeente Leerdam gereconstrueerd en is nagegaan wat de gewenste resultaten van het parkeerbeleid zijn en hoe de benoemde maatregelen daaraan…

Beleid tot achter de horizon: de totstandkoming van klimaatbeleid in de gemeente ‘s-Hertogenbosch

De Rekenkamercommissie ’s-Hertogenbosch heeft onderzoek verricht naar het Energie- en klimaatprogramma 2008-2015. Het doel van het onderzoek is om na te gaan welke beleidsdoelen geformuleerd zijn, …