Skip to main content

Belevingsonderzoek

Aantal berichten met deze tag: 8

Gepubliceerd op:
maandag 26-10-2020
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Achtkarspelen

Tag: Belevingsonderzoek

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Belevingsonderzoek’.

Belevingsonderzoek Wmo

De RKC’s onderzochten de manier waarop cliënten en inwoners de hulp en ondersteuning vanuit de praktijk ervaren. Het onderzoek gaat over de toegankelijkheid van de Wmo, de kwaliteit en tevredenheid…

Beheer, beleving en bezuinigingen openbaar groen in Medemblik

De beleving van openbaar groen wordt beïnvloed door keuzes in beleid en uitvoering. Het groenbeleid is sinds 2011 in stappen ontwikkeld, maar de waardering door inwoners is achteruit gegaan. Het ra…

In positie? Een onderzoek naar de controlerende rol van de raad van de gemeente Achtkarspelen

In 2013 heeft de raad het Financieel Beleidsdocument 2013 en het format voor begrotingswijzigingen vastgesteld. Dit beleid is in juni 2014 herijkt. De raad moet beter in positie gebracht worden om …

Beleefde dorpsvisies

Veel dorpen in de gemeente Tytsjerksteradiel hebben een dorpsvisie. De gemeente stelt daar prijs op en de meeste verenigingen voor dorpsbelang hebben een dorpsvisie aangeboden aan de gemeente. Door…