Skip to main content

Benchmark

Aantal berichten met deze tag: 6

Gepubliceerd op:
zaterdag 01-12-2018
Gepubliceerd door:
50078

Tag: Benchmark

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Benchmark’.

Doelmatigheid afvalstoffenheffing in Koggenland, Opmeer, Medemblik, Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland

Tarieven afvalstoffenheffing in Westfriesland behoren tot de hoogste van Nederland. Het blijkt dat historische afspraken met het afvalbedrijf en het (regionaal) beleid de belangrijkste oorzaken hie…

Onderzoek beleid en ontwikkeling Citymarketing en Evenementen

Onderzoek naar de inzet van geld en instrumenten voor citymarketing en evenementen door de gemeente s-Hertogenbosch. Onderzocht is het beleid, doelen, rollen van partijen in de gemeente (o.a. de ra…

Delftse re-integratie gereed?: Nulmeting, Benchmark en Stresstest voor de Participatiewet

Als gevolg van een toenemend tekort op het uitkeringsbudget, de gegroeide landelijke werkloosheid en grote bezuinigingen op het re-integratiebudget heeft de rekenkamer een onderzoek gedaan naar het…