Skip to main content

Bereikbaarheid

Aantal berichten met deze tag: 4

Gepubliceerd op:
maandag 08-05-2017
Gepubliceerd door:
50221

Tag: Bereikbaarheid

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Bereikbaarheid’.

Met de bus naar de stad – openbaar busvervoer in perifere gebieden in Groningen, Friesland en Drenthe

De bereikbaarheid van voorzieningen in centrumkernen vanuit perifere gebieden is in de periode 2010-2015 verbeterd, dankzij de Opstapper. Er is fors gesneden in de dienstregelingen van reguliere st…

Evaluatie duurzame bereikbaarheid

De Kadernota Duurzame Bereikbaarheid Alkmaar (KDB) is in 2009 vastgesteld. De nota geeft een visie op verkeer en vervoer tot 2020 met een ‘doorkijk’ naar 2030. Een kernbegrip in de Kadernota is ‘du…