Skip to main content

Bereikbaarheidsbeleid

Aantal berichten met deze tag: 1

Gepubliceerd op:
woensdag 09-12-2015
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Alkmaar

Tag: Bereikbaarheidsbeleid

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Bereikbaarheidsbeleid’.

Evaluatie duurzame bereikbaarheid

De Kadernota Duurzame Bereikbaarheid Alkmaar (KDB) is in 2009 vastgesteld. De nota geeft een visie op verkeer en vervoer tot 2020 met een ‘doorkijk’ naar 2030. Een kernbegrip in de Kadernota is ‘du…