Skip to main content

Bereikte resultaten

Aantal berichten met deze tag: 2

Gepubliceerd op:
donderdag 01-02-2018
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Midden-Drenthe

Tag: Bereikte resultaten

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Bereikte resultaten’.

Rekenkameronderzoek in de gemeente Midden-Drenthe (2008-2017)

In dit rapport worden de opbrengsten van 12 jaar rekenkamercommissie Midden-Drenthe geëvalueerd. De werking van de rekenkamercommissie en een overzicht van de behandelde dossiers tussen 2008 en 201…