Skip to main content

Beroepsprocedures

Aantal berichten met deze tag: 2

Gepubliceerd op:
donderdag 06-10-2016
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Overbetuwe

Tag: Beroepsprocedures

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Beroepsprocedures’.

Juridische kwaliteit bestemmingsplannen

Dit rapport heeft het karakter van een second opinion op het interne onderzoek ambtelijke onderzoek ”Bestemmen in Overbetuwe. Kan het beter?” Aanleiding hiervoor was het gevoel vanuit de raad dat…