Skip to main content

Beschermde natuur

Aantal berichten met deze tag: 2

Gepubliceerd op:
woensdag 03-05-2017
Gepubliceerd door:
Randstedelijke Rekenkamer

Tag: Beschermde natuur

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Beschermde natuur’.

Natuurlijk bevoegd: onderzoek naar de invulling van de provinciale regierol bij natuurcompensatie in de provincies Flevoland, Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht

Aantasting van beschermde natuurgebieden door ruimtelijke ingrepen (zoals de verbreding van een weg) is in principe niet toegestaan. Enkel ruimtelijke ontwikkelingen die een groot openbaar belang d…