Skip to main content

Besluitvorming

Aantal berichten met deze tag: 8

Gepubliceerd op:
woensdag 25-11-2020
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Tag: Besluitvorming

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Besluitvorming’.

Impact van lockdown op functioneren van lokale democratie

Volgens lokale politici en leidinggevende ambtenaren was er ‘voldoende democratische sturing en controle’ tijdens de lockdown van half maart tot juli 2020. Maar de besluitvorming lijkt er wel door …

Het Waddenfonds gemonitord

In samenwerking met de Randstedelijke Rekenkamer heeft de Noordelijke Rekenkamer een vervolgonderzoek naar het Waddenfonds uitgevoerd. Dit onderzoek richtte zich op de aanbevelingen die de Noordeli…

Van grondexploitatie naar sturingsinformatie

De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de besluitvorming rondom grondexploitaties. Het gaat om de periode 2008-2012. Het onderzoek was een quickscan. De beoordeling van de kwaliteit is getoetst …

Besluitwaardig: informatievoorziening grote projecten

In dit rapport is voor een aantal grote projecten onderzocht of de raad tijdig, voldoende en juiste informatie krijgt om haar mening te vormen, mee te geven of een besluit te nemen.