Skip to main content

Bestemmingsplannen

Aantal berichten met deze tag: 8

Gepubliceerd op:
donderdag 06-10-2016
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Overbetuwe

Tag: Bestemmingsplannen

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Bestemmingsplannen’.

Juridische kwaliteit bestemmingsplannen

Dit rapport heeft het karakter van een second opinion op het interne onderzoek ambtelijke onderzoek ”Bestemmen in Overbetuwe. Kan het beter?” Aanleiding hiervoor was het gevoel vanuit de raad dat…

Achter Grond: onderzoek informatievoorziening grondbeleid en grondexploitaties

Het onderzoek gaat over de informatievoorziening over het grondbeleid van de gemeente Dordrecht. Uit onderzoek blijkt dat de gemeenteraad summier wordt geïnformeerd over de strategische grondvoorra…

Uitvoering Wet Ruimtelijke Ordening en afhandeling bouwaanvragen

In 2004 heeft de VROM-inspectie de uitvoering van de VROM-taken in de gemeente doorgelicht. De uitkomsten waren negatief. Uit de inspectie kwamen 13 verbeterpunten en 23 aanbevelingen naar voren. D…

Actueel bestemd, een onderzoek naar het actualiseren van bestemmingsplannen van de gemeente Soest

De rekenkamercommissie heeft onderzocht hoe doeltreffend en doelmatig het tot stand komen en actualiseren van bestemmingsplannen verloopt binnen de gemeente Soest en hoe belanghebbenden hierbij wo…