Skip to main content

Besturen

Aantal berichten met deze tag: 2

Gepubliceerd op:
maandag 18-03-2013
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Tag: Besturen

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Besturen’.

(Be) sturen met beleidsinformatie

De rekenkamercommissie heeft onderzoek laten doen naar de beleidsinformatie die aan de raad wordt verstrekt. Deze moet van goede kwaliteit en bruikbaar zijn. Geconcludeerd wordt dat de raad niet mé…