Skip to main content

Bestuur

Aantal berichten met deze tag: 10

Gepubliceerd op:
donderdag 02-02-2017
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Alkmaar

Tag: Bestuur

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Bestuur’.

Effecten herindeling gemeenten Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer

Er is onderzoek gedaan naar de effecten van de herindeling in de beleving van burgers, organisaties/instellingen en bestuurders en ambtenaren. Met het onderzoek heeft de rekenkamercommissie de raad…

Kennis van eigen kunnen – provincie Flevoland

De Randstedelijke Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de controle van de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland op het gevoerde bestuur. Er is onderzocht hoe de provincies …

Kennis van eigen kunnen – provincie Noord-Holland

De Randstedelijke Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de controle van de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland op het gevoerde bestuur. Er is onderzocht hoe de provincies …

Kennis van eigen kunnen – provincie Utrecht

De Randstedelijke Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de controle van de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland op het gevoerde bestuur. Er is onderzocht hoe de provincies …

Kennis van eigen kunnen – provincie Zuid-Holland

De Randstedelijke Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de controle van de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland op het gevoerde bestuur. Er is onderzocht hoe de provincies …