Skip to main content

Bestuurscommissies

Aantal berichten met deze tag: 2

Gepubliceerd op:
donderdag 02-03-2017
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA

Tag: Bestuurscommissies

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Bestuurscommissies’.

Begrotingscyclus bestuurscommissies

Sinds 2014 is de manier waarop bestuurscommissies geld ontvangen, geld uitgeven en zich verantwoorden veranderd. De rekenkamer inventariseerde in hoeverre de 7 bestuurscommissies serieuze knelpunte…