Skip to main content

Bestuursprogramma

Aantal berichten met deze tag: 4

Gepubliceerd op:
donderdag 09-04-2020
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Coevorden

Tag: Bestuursprogramma

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Bestuursprogramma’.

Rekenkamerbrief onderzoek Bestuursprogramma 2018-2022 ‘Ruimte om te doen!

Quickscan naar het Bestuursprogramma 2018-2022 ‘Ruimte om te doen!’. Onderzocht is of de daarin geformuleerde beleidsdoelen voldoende sturingsmogelijkheden voor de raad bevatten. Dat rekening houd…

Quick scan Bestuursprogramma Gemeente Coevorden: Benchmark B&W bestuursprogramma 2006 – 2010

Het bestuursprogramma vormt voor de raad een goed aangrijpingspunt voor sturing vooraf, monitoring tijdens en controle achteraf op het meerjarig te voeren beleid in de gemeente Coevorden, met speci…