Skip to main content

Bevoegd gezag

Aantal berichten met deze tag: 6

Gepubliceerd op:
dinsdag 21-08-2018
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Zeeland

Tag: Bevoegd gezag

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Bevoegd gezag’.

Kritische succesfactoren bij hoogspanningsverbinding Zuid_West 380 kV: onderzoek naar kaderstelling, organisatie, procesverloop en rolinvulling door Gedeputeerde en Provinciale Staten

De Rekenkamer Zeeland concludeert dat Provinciale Staten (PS) en Gedeputeerde Staten (GS) van Zeeland effectiever kunnen sturen op processen met de Rijksoverheid.

Een majeure opdracht. Gelderland als opdrachtgever voor de BRZO-omgevingsdienst.

Sinds 2013 hebben provincies de rol als opdrachtgever voor de omgevingsdienst die de uitvoering van de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving uitvoert bij majeure risicobedrijven. Deze …

Een majeure opdracht. Overijssel als opdrachtgever voor de BRZO-omgevingsdiensten

Sinds 2013 hebben provincies de rol als opdrachtgever voor de omgevingsdienst die de uitvoering van de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving doet bij majeure risicobedrijven. Deze bedr…