Skip to main content

Bewonersondersteuning

Aantal berichten met deze tag: 1

Gepubliceerd op:
donderdag 01-06-2017
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA

Tag: Bewonersondersteuning

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Bewonersondersteuning’.

Subsidies bewonersondersteuning en belangenbehartiging

De gemeente wil bewonersondersteuning en belangenbehartiging aanbieden als basisvoorziening aan alle Amsterdammers. Wij zijn in dit onderzoek nagegaan of de gemeente in voldoende mate heeft geborgd…