Skip to main content

Bezwaren

Aantal berichten met deze tag: 6

Gepubliceerd op:
donderdag 11-10-2018
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Metropool Amsterdam RZ

Tag: Bezwaren

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Bezwaren’.

Opvolgingsonderzoek Afwikkeling van niet-fiscale bezwaren

In 2014 publiceerde de RMA Afwikkeling van niet-fiscale bezwaren. In 2018 voerden wij een opvolgingsonderzoek uit waarin wij de gemeenteraad op de hoogte stellen over de wijze waarop het college op…

Melden klacht: geen bezwaar!

Hoorn heeft geen inzicht in het totaal van alle meldingen, klachten en bezwaarschriften en de afhandeling ervan. De tijdigheid van de afhandeling kan beter. Informele afhandeling wordt niet vastgel…

Conflictbeheersing Heemstede (2012)

Ondanks de continue zorg voor een hoog niveau van dienstverlening, kan er voor burgers toch aanleiding zijn ontevreden te zijn over de dienstverlening of besluiten van de gemeente. De gemeente Heem…