Skip to main content

Bijstand

Aantal berichten met deze tag: 13

Gepubliceerd op:
woensdag 21-02-2018
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Leeuwarden

Tag: Bijstand

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Bijstand’.

Evaluatie Aanvalsplan Werk (De 1000-banen-ambitie)

Vanwege de hoge prioriteit die door college en raad worden gegeven aan het vergroten van de kansen van Leeuwarder burgers op een betaalde baan, onderzocht de rekenkamer de voortgang van de 1000-ban…

Je trekt altijd aan het kortste eind: in gesprek met burgers over de uitvoering van de Participatiewet in Apeldoorn

De wereld van de Participatiewet botst met de wereld van de burger die een beroep doet op deze wet. Het onderzoek geeft inzicht in het burgerperspectief en knelpunten in de uitvoering van de Partic…

Voorschotverlening in het kader van de bijstand in de gemeente Enschede

Er is geconstateerd dat de gemeente de voorschotverlening in de bijstand niet uitvoert volgens art. 52 van de Participatiewet. Het betreft zowel het niet automatisch verstrekken van een voorschot, …

Inkomensondersteuning in Wageningen; ervaringen van burgers met inkomensondersteuning door de gemeente

Wageningen heeft grote ambities op het terrein van re-integratie en inkomensondersteuning. Centraal in het beleid staat het begrip zelfredzaamheid. De gemeente wil mensen helpen zichzelf te helpen….

Wet Werk en Bijstand (WWB)

Wat is relevant bij Rekenkameronderzoek naar bijstandsverlening en re-integratie, een taak die de gemeente uitvoert in het kader van de Wet Werken en Bijstand (WBB). Algemene informatie over Wet We…

Instroombeleid

Met de introductie van de Wwb in 2004 krijgen gemeenten meer vrijheid om het bijstandsbeleid vorm te geven. Tegelijkertijd worden gemeenten financieel verantwoordelijk voor de uitvoering van het bi…

Met nevelen omhuld -Onderzoek naar re-integratiebeleid in Deventer-

De rollen en taken van gemeenten m.b.t. re-integratie en bijstand zijn de afgelopen jaren veranderd. Re-integratie staat daarbij voor alle activiteiten die gericht zijn op weer aan het werk gaan. A…