Skip to main content

Bijzondere bijstand

Aantal berichten met deze tag: 2

Gepubliceerd op:
vrijdag 24-04-2015
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Enschede

Tag: Bijzondere bijstand

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Bijzondere bijstand’.

Armoede, participatie en beleid in Enschede

Een onderzoek van de Enschedese rekenkamer naar het armoedebeleid van de gemeente schetst het beeld van ernstige armoedeproblematiek. De meeste gemeentelijke regelingen hebben een grote bekendheid…

Armoedebeleid in Opmeer

De verantwoordelijkheid van gemeenten voor het beleid op het gebied van armoede en schuldenproblematiek is toegenomen. Dit in een tijd, dat er sprake is van groeiende armoede en grote veranderingen…