Skip to main content

Binnensportaccommodaties

Aantal berichten met deze tag: 4

Gepubliceerd op:
maandag 14-01-2013
Gepubliceerd door:
Rekenkamerdirecteur van Nieuwkoop

Tag: Binnensportaccommodaties

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Binnensportaccommodaties’.

Gemeentelijke binnensportaccommodaties

Het gemeentebestuur zet, wat betreft de sport, in op een grotere zelfwerkzaamheid van de gebruikers van de sportaccommodaties om de betaalbaarheid ook in de toekomst te waarborgen. Daarbij zal het …

Beheer en exploitatie binnensportaccommodaties

Met dit onderzoek wordt inzicht gegeven in de afspraken die zijn gemaakt over beheer en exploitatie voor de binnensportaccommodaties in de gemeente Voorst. Daarnaast zijn de opbrengsten, kosten en …