Skip to main content

Blauwestad

Aantal berichten met deze tag: 4

Gepubliceerd op:
donderdag 01-07-2010
Gepubliceerd door:
50221

Tag: Blauwestad

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Blauwestad’.

Eindrapport Blauwestad

De Rekenkamer is dit onderzoek gestart op verzoek van Provinciale Staten van Groningen. Het samenwerkingsproject is in 2001 opgezet om de sociaal-economische vitaliteit van de Oldambt regio te vers…

Rapport van bevindingen Blauwestad

Dit rapport van bevindingen Blauwestad bevat alle feiten waarop het bestuurlijke rapport op is gebaseerd en onderzoekt in hoeverre heeft de gekozen PPS-constructie heeft bijgedragen aan het realise…