Skip to main content

Bodemverontreiniging

Aantal berichten met deze tag: 24

Gepubliceerd op:
woensdag 11-11-2015
Gepubliceerd door:
50221

Tag: Bodemverontreiniging

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Bodemverontreiniging’.

Terugblik bedrijventerreinen en bodemsaneringen Drenthe

Provincie Drenthe krijgt nog onvoldoende vat op het overaanbod aan bedrijventerrein. Wel heeft de provincie gezorgd voor een voortvarende aanpak van ernstig verontreinigde bodems met risico’s voor …

Terugblik bedrijventerreinen en bodemsaneringen Fryslân

Provincie Fryslân heeft nog onvoldoende grip op het overaanbod aan bedrijventerrein. Wel heeft de provincie aanzienlijke vooruitgang geboekt met het saneren van ernstig verontreinigde (water)bodems…

Terugblik bedrijventerreinen en bodemsaneringen Groningen

Provincie Groningen heeft nog onvoldoende grip op het overaanbod aan bedrijventerrein. Wel heeft de provincie een flinke versnelling doorgevoerd bij saneren van ernstig verontreinigde bodems met ri…

Nazorg bij restverontreiniging na bodemsanering – provincie Zuid-Holland

In 2006 heeft nazorg een uitdrukkelijke plek in de wet gekregen. Vanaf dat moment is een nazorgplan verplicht, dat ter instemming aan Gedeputeerde Staten moet worden voorgelegd. Zes jaar na de vera…

Nazorg bij restverontreiniging na bodemsanering – provincie Noord-Holland

In 2006 heeft nazorg een uitdrukkelijke plek in de wet gekregen. Vanaf dat moment is een nazorgplan verplicht, dat ter instemming aan Gedeputeerde Staten moet worden voorgelegd. Zes jaar na de vera…

Nazorg bij restverontreiniging na bodemsanering – provincie Utrecht

In 2006 heeft nazorg een uitdrukkelijke plek in de wet gekregen. Vanaf dat moment is een nazorgplan verplicht, dat ter instemming aan Gedeputeerde Staten moet worden voorgelegd. Zes jaar na de vera…

Nazorg bij restverontreiniging na bodemsanering – provincie Flevoland

In 2006 heeft nazorg een uitdrukkelijke plek in de wet gekregen. Vanaf dat moment is een nazorgplan verplicht, dat ter instemming aan Gedeputeerde Staten moet worden voorgelegd. Zes jaar na de vera…

Een schone bodem in zicht?

De Rekenkamer heeft onderzocht of de provincies een volledig beeld hebben van ernstige bodemverontreinigingen die risico’s voor de gezondheid met zich meebrengen. Ook is bezien of de sanering en/of…

Een schone bodem in zicht?

De Rekenkamer heeft onderzocht of de provincies een volledig beeld hebben van ernstige bodemverontreinigingen die risico’s voor de gezondheid met zich meebrengen. Ook is bezien of de sanering en/of…

Een schone bodem in zicht?

De Rekenkamer heeft onderzocht of de provincies een volledig beeld hebben van ernstige bodemverontreinigingen die risico’s voor de gezondheid met zich meebrengen. Ook is bezien of de sanering en/of…