Skip to main content

Borging

Aantal berichten met deze tag: 4

Gepubliceerd op:
dinsdag 01-08-2017
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Doetinchem

Tag: Borging

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Borging’.

Van beleid naar borging: een onderzoek naar het privacybeleid van de gemeente Doetinchem

Het belang van een adequaat privacybeleid door gemeenten is toegenomen. In dit licht heeft de rekenkamercommissie van de gemeente Doetinchem PBLQ gevraagd voor de ondersteuning bij een onderzoek na…

Doorwerkinsonderzoek Integriteit

In september 2011 heeft de rekenkamer een rapport naar de borging van integriteit in de gemeente gepresenteerd. Middels een quick scan wil de rekenkamer inzichtelijk maken wat de doeltreffendheid i…