Skip to main content

Budget

Aantal berichten met deze tag: 12

Gepubliceerd op:
vrijdag 19-10-2018
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Papendrecht

Tag: Budget

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Budget’.

Budgetoverschrijdingen vernieuwbouw gemeentehuis Papendrecht

De Rekenkamercommissie van Papendrecht heeft op verzoek van de gemeenteraad onderzocht hoe het kon gebeuren dat de verbouwing van het gemeentehuis 1 miljoen euro duurder werd dan was voorzien.

Onderzoek naar budgetten en samenwerking van gemeentelijke rekenkamers en rekenkamercommissies

Gemeentelijke rekenkamer(commissie)s doen onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde beleid. Zij vormen een belangrijk instrument voor de raden bij hun kad…

Onderhoud provinciale infrastructuur

De provincie is wettelijk verplicht om de infrastructuur in een goede staat te onderhouden. Door bezuinigingen zijn de beschikbare onderhoudsbudgetten voor de infrastructuur de afgelopen jaren flin…

Onderhoud provinciale infrastructuur

De provincie is wettelijk verplicht om de infrastructuur in een goede staat te onderhouden. Door bezuinigingen zijn de beschikbare onderhoudsbudgetten voor de infrastructuur de afgelopen jaren flin…

Rekenkamers stuk door bezuiniging

Vijftien gemeenten hebben zelfs geen rekenkamers meer. Circa twintig rekenkamers zijn inactief. Juist nu moet het gemeentelijk beleid kritisch tegen het licht worden gehouden, stelt de Nederlandse …

Aanbieding van het Onderzoek Projectramingen

In opdracht van de Rekeningcommissie van het Hoogheemraadschap van Delfland heeft het onderzoeks- en adviesbureau Twijnstra Gudde in 2010 en 2011 onderzoek gedaan naar de ramingmethoden en -technie…

Inventarisatie krediet over- en onderschrijdingen 2003-2006

De renovatie van het raadhuis bleek duurder dan gedacht. Vanuit de gemeenteraad kwam de vraag of dit eenmalig is of vaker gebeurt, maar ook of er geld wordt overgehouden. Dit rapport onderzoekt hoe…