Skip to main content

Bunnik

Aantal berichten met deze tag: 4

Gepubliceerd op:
dinsdag 18-11-2014
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand

Tag: Bunnik

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Bunnik’.

Handhaving en legalisering in de gemeente Bunnik

Het onderzoek is uitgevoerd naar de handhaving op het gebied van ruimtelijke ordening en bouwregelgeving. Uit het onderzoek blijkt dat de besluitvorming betreffende handhaving in de periode 2012-20…

Regionale samenwerking

De rekenkamercommissie heeft in vijf gemeenten de regionale samenwerking onderzocht aan de hand van drie samenwerkingen. De effectiviteit van de samenwerkingen is niet goed vast te stellen, omdat u…