Bureaucratie

Aantal berichten met deze tag: 1

Gepubliceerd op:
donderdag 27-08-2015
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA

Tag: Bureaucratie

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Bureaucratie’.

Het regelen van dereguleren

Het college wil een doorbraak realiseren in het verminderen van regels. De rekenkamer onderzocht in hoeverre de gemeente Amsterdam heldere uitgangspunten formuleert in het beleid voor dereguleren.
Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.