Skip to main content

Burgerinitiatief

Aantal berichten met deze tag: 6

Gepubliceerd op:
maandag 09-03-2020
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Oss

Tag: Burgerinitiatief

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Burgerinitiatief’.

(Laadrempelig) ontmoeten in Oss

In het rapport is onderzocht: wat het doel is van beleid voor (laagdrempelig) ontmoeten. Wie wordt gefaciliteerd om activiteiten te organiseren? Wie wordt bereikt? en wat kost het?

Verkennend onderzoek Medemblik: burgerparticipatie, overheidsparticipatie en de rol van de raad

De Rekenkamercommissie Medemblik-Opmeer (RKC) heeft in 2017 haar rekenkamerrapport ‘Burgerparticipatie, overheidsparticipatie en de rol van de raad’ gepubliceerd. De RKC heeft gekeken naar succesf…

Verkennend onderzoek Opmeer: burgerparticipatie, overheidsparticipatie en de rol van de raad

De Rekenkamercommissie Medemblik-Opmeer (RKC) heeft in 2016 haar rekenkamerrapport ‘Burgerparticipatie, overheidsparticipatie en de rol van de raad’ gepubliceerd. De RKC heeft gekeken naar succesf…