Skip to main content

Burgerinitiatieven

Aantal berichten met deze tag: 12

Gepubliceerd op:
donderdag 31-05-2018
Gepubliceerd door:
50205

Tag: Burgerinitiatieven

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Burgerinitiatieven’.

“De burger neemt het initiatief”, onderzoek naar burgerinitiatieven

71 burgerinitiatieven zijn geanalyseerd op obstakels en stimulansen en de uitkomsten met verslag en video op de initiatiefwijzer geplaatst (website). Handreiking gemaakt met lessen en tips voor gem…

Roerdalen roert zich: verslag van een verkennend onderzoek naar burgerparticipatie en burgerinitiatieven in Roerdalen

Het onderzoek richt zich op de visie, het beleid en de doelstellingen van burgerparticipatie en burgerinitiatieven en de wijze waarop de gemeente dit heeft georganiseerd. En op de manier waarop inw…

Lef tonen met burgers: verslag van een verkennend onderzoek naar burgerparticipatie en burgerinitiatieven in Maasgouw

Het onderzoek richt zich op de visie, het beleid en de doelstellingen van burgerparticipatie en burgerinitiatieven en de wijze waarop de gemeente dit heeft georganiseerd. En op de manier waarop inw…

Meer dan een goed idee: samen burgerparticipatie naar een hoger plan tillen

Burgerparticipatie brengt een verschuiving met zich mee van plannen naar samen ontwerpen. Om goed in te kunnen spelen op de (leef)wereld van de initiatiefnemers blijken maatwerk, improvisatie en sa…

Burgers aan zet in Heemstede

We hebben onderzocht welke ervaringen en inzichten het college, de ambtelijke organisatie, de raad en de participanten in burgerparticipatietrajecten op dit vlak hebben. Uit het onderzoek komt naar…

Rekenkameronderzoek Actief burgerschap in Amersfoort

De onafhankelijke rekenkamercommissie van de gemeente Amersfoort heeft een onderzoek afgerond naar de mate waarin en de wijze waarop de gemeente Amersfoort actief burgerschap faciliteert. De rekenk…