Skip to main content

Burgers

Aantal berichten met deze tag: 11

Gepubliceerd op:
dinsdag 06-11-2018
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Amersfoort

Tag: Burgers

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Burgers’.

Rekenkameronderzoek ‘Eigen kracht’ in het Amersfoortse sociaal domein

De onafhankelijke rekenkamer van de gemeente Amersfoort heeft onderzoek gedaan naar het begrip ‘eigen kracht’. Een begrip dat vaak gebruikt wordt als we het hebben over zorg en ondersteuning voor i…

Mini-rapportage Spotdag: de burger als armchair auditor

Op de Spotdag 2017 is onderzocht op welke manier burgers informatie willen ontvangen van de overheid over hoe zij haar geld besteed, zogenaamde burgeraudits. Op de Spotdag zijn de volgende vragen …

Effecten herindeling gemeenten Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer

Er is onderzoek gedaan naar de effecten van de herindeling in de beleving van burgers, organisaties/instellingen en bestuurders en ambtenaren. Met het onderzoek heeft de rekenkamercommissie de raad…

Evaluatie WIJeindhoven. Wat WIJzer?

Wat zijn effecten van de onafhankelijke uitvoeringsorganisatie voor decentrale taken in het sociaal domein WIJeindhoven ( ’15). Zijn doelen als ontkokering en vergroting van zelfredzaamheid van bur…

Betere plannen en meer draagvlak.

De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar het gemeentelijk participatiebeleid. De conclusie is dat de gemeente niet per se, maar met een constantere kwaliteit moet gaan presteren. Om tele…

Hoestemtpeelenmaas.nl

Wat vinden de inwoners van Peel en Maas van de politiek? Hoe beïnvloedt dat hun stemgedrag? En hoe kan de gemeente de opkomst bij de verkiezingen verhogen? Inwoners van Peel en Maas zijn tevreden d…