Skip to main content

BZK

Aantal berichten met deze tag: 6

Gepubliceerd op:
maandag 13-07-2015
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Tag: BZK

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘BZK’.

Onderzoek naar budgetten en samenwerking van gemeentelijke rekenkamers en rekenkamercommissies

Gemeentelijke rekenkamer(commissie)s doen onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde beleid. Zij vormen een belangrijk instrument voor de raden bij hun kad…

Rekenkamer(commissie)s onder de loep: Verslag van expertbijeenkomsten

In de eerste maanden van 2015 heeft PBLQ in opdracht van het ministerie van BZK enkele expertbijeenkomsten belegd met deskundigen en betrokkenen bij het functioneren van lokale rekenkamer(commissie…

Actieplan lokale rekenkamers – brief minister Plasterk aan de Tweede Kamer

In de brief licht de minister toe hoe hij de motie-Fokke de komende periode zal gaan uitvoeren. Hij wil op twee manieren stimuleren dat er meer gemeenschappelijke rekenkamers worden gerealiseeerd e…

Onderwerpen gesprek minister Spies en NVRR

Onderwerpen gesprek minister Spies en NVRR: – Reactie op evaluatierapport Berenschot – Decentralisatie en regionalisering: publieke verantwoording wordt steeds moeilijker – Ontwikkelingen in omgevi…

Brief Minister BZK n.a.v. Evaluatie gemeentelijke en provinciale rekenkamer(commissie)s

In augustus 2011 heb ik u het rapport van de evaluatie van de gemeentelijke en provinciale rekenkamer(commissie)s toegezonden. Bij invoering van de Wet dualisering is toegezegd dat vijfjaar na inst…

Verslag van een algemeen overleg van de vaste commissie voor BZK met staatssecretaris Bijleveld-Schouten op 12 maart 2009, over de brief van de staatssecretaris van BZK d.d. 18 december 2008 over de staat van dualisering.

Verslag van een algemeen overleg van de vaste commissie voor BZK met staatssecretaris Bijleveld-Schouten op 12 maart 2009, over de brief van de staatssecretaris van BZK d.d. 18 december 2008 over d…