Skip to main content

Centrum voor jeugd en gezin

Aantal berichten met deze tag: 8

Gepubliceerd op:
woensdag 12-12-2018
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Oss

Tag: Centrum voor jeugd en gezin

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Centrum voor jeugd en gezin’.

Vindbaarheid en beschikbaarheid van de specialistische jeugdhulp voor ouders en jongeren in Oss

In het onderzoek wordt nagegaan of de juiste typen specialistische jeugdhulp vindbaar en beschikbaar voor de ouders en jongeren in Oss. Het rapport kent een hoofdrapport en een compactere versie; h…

Decentralisatie jeugdzorg

Per 1 januari 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Doel van het Rijk bij het overdragen van deze taak is een betere en goedkopere uitvoering van de jeugdzorg. De Rekenkamer De…

Invoering van Centrum voor Jeugd en Gezin in Alkmaar

Het onderzoek is uitgevoerd samen met de AR en 42 gemeenten en betreft een onderzoek op hoofdlijnen. Alle gemeenten in Nederland moesten eind 2011 een CJG hebben, een netwerk waar laagdrempelig opv…

De groei van het CJG: CJG-ontwikkeling in Enschede

De Algemene Rekenkamer voerde in samenwerking met 29 lokale rekenkamers een onderzoek uit naar de CJG-ontwikkeling. De rekenkamer Enschede heeft zich aangesloten bij dit onderzoek. De lokale rekenk…