Skip to main content

Citymarketing

Aantal berichten met deze tag: 4

Gepubliceerd op:
dinsdag 07-06-2016
Gepubliceerd door:
Rekenkamer ‘s-Hertogenbosch

Tag: Citymarketing

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Citymarketing’.

Onderzoek beleid en ontwikkeling Citymarketing en Evenementen

Onderzoek naar de inzet van geld en instrumenten voor citymarketing en evenementen door de gemeente s-Hertogenbosch. Onderzocht is het beleid, doelen, rollen van partijen in de gemeente (o.a. de ra…

Twijfels over Romeins aquaduct

Onderzoek nav melding inwoner naar bewijsvoering romeins aquaduct in Nijmegen en Groesbeek. Geen archeologisch onderzoek, maar onderzoek obv brondocumenten. Uit een analyse van schriftelijke bronne…