Coalitie

Aantal berichten met deze tag: 1

Gepubliceerd op:
vrijdag 27-10-2006
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Den Helder

Tag: Coalitie

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Coalitie’.

Quick Scan Coalitieprogramma 2006-2010 Gemeente Den Helder

Doelstelling van de quick scan is het verbeteren van de sturende functie van het coalitieprogramma als meerjarig sturingsinstrument voor raad en college ten aanzien van het te voeren beleid in de g…
Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.