Skip to main content

Coalitieakkoord

Aantal berichten met deze tag: 8

Gepubliceerd op:
dinsdag 23-10-2018
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Breda

Tag: Coalitieakkoord

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Coalitieakkoord’.

Rekenkamerbrief over de doelen in het Bredase Bestuursakkoord 2018-2022

In het onderzoek heeft de Rekenkamer de transparantie van de doelen in het Bredase Bestuursakkoord en de vertaling van die doelen in de Begroting 2019 onderzocht. Inzichten uit andere onderzoeken i…

Van volgend naar kaderstellend

Het onderzoek geeft antwoord op de vraag in hoeverre de raad gebruik heeft gemaakt van zijn kaderstellende verantwoordelijkheid en in hoeverre de agenda van de raad bepaald is door het coalitieakko…

Van Volgend naar Kaderstellend

Met dit onderzoek wil de rekenkamer de raad inzicht bieden in de kwaliteit van de vertaling van het coalitieakkoord 2010-2014 naar een uitvoeringsprogramma en in de samenhang tussen het coalitieakk…

Quick Scan Coalitieprogramma 2006-2010 Gemeente Den Helder

Doelstelling van de quick scan is het verbeteren van de sturende functie van het coalitieprogramma als meerjarig sturingsinstrument voor raad en college ten aanzien van het te voeren beleid in de g…