Skip to main content

College van B en W

Aantal berichten met deze tag: 6

Gepubliceerd op:
maandag 14-07-2014
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Coevorden

Tag: College van B en W

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘College van B en W’.

Wie de schoen past! Nazorg op rekenkamerrapporten

De rekenkamercommissie van de gemeente Coevorden heeft voor 8 van haar rapporten uit de jaren 2009 tot en met 2012 geïnventariseerd, in hoeverre de gemeenteraad, het college van B&W en de ambtelijk…

Integriteitsbeleid gemeente Maastricht. Meer dan loze woorden?

Met dit onderzoek wil de rekenkamer inzicht geven in het huidige integriteitsbeleid in Maastricht en de vraag op welke wijze dat wordt uitgevoerd. In het onderzoek is steeds onderscheid gemaakt tus…

Een goede raad. De kaderstellende rol van de Coevorder gemeenteraad.

De kwaliteit van de kaderstelling door de Coevorder gemeenteraad is overwegend goed en vertoont bovendien een stijgende lijn, zowel in kwantiteit als in kwaliteit. De raad zou alleen beter moeten k…