Skip to main content

College

Aantal berichten met deze tag: 3

Gepubliceerd op:
donderdag 13-11-2014
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA

Tag: College

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘College’.

Verkenning reacties op moties en schriftelijke vragen

De gemeenteraad kan op verschillende manieren haar wensen over het te voeren beleid aan het college van B&W duidelijk maken. Dit doet ze onder meer door moties aan te nemen of schriftelijke vragen …

Zes gemeenten gebruiken rekenkamer niet

Artikel in Leeuwarder Courant n.a.v. publicatie rapport De staat van de rekenkamer