College

Aantal berichten met deze tag: 2

Gepubliceerd op:
donderdag 13-11-2014
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA

Tag: College

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘College’.

Verkenning reacties op moties en schriftelijke vragen

De gemeenteraad kan op verschillende manieren haar wensen over het te voeren beleid aan het college van B&W duidelijk maken. Dit doet ze onder meer door moties aan te nemen of schriftelijke vragen …

Zes gemeenten gebruiken rekenkamer niet

Artikel in Leeuwarder Courant n.a.v. publicatie rapport De staat van de rekenkamer
Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.