• Home
  • Collegeprogramma

Collegeprogramma

Aantal berichten met deze tag: 2

Gepubliceerd op:
donderdag 24-05-2012
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Tytsjerksteradiel

Tag: Collegeprogramma

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Collegeprogramma’.

Ta de Kearn? (onderzoek naar de uitvoering collegeprogramma 2010-2014)

Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 zijn in de gemeente Tytsjerksteradiel de politieke termijnagenda en het collegeprogramma Ta de Kearn, Kolleezjeprogram 2010-2014 tot stand gekomen. Nu de twe…

Onderzoek kwaliteit collegeprogramma 2010-2014

Het collegeprogramma biedt op onderdelen voldoende houvast maar op andere onderdelen onvoldoende houvast voor een navolgbaar, transparant en controleerbaar gemeentebestuur.
Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens.

Website door Interactie Groep.