Skip to main content

Commissie kwaliteitszorg

Aantal berichten met deze tag: 8

Gepubliceerd op:
donderdag 12-11-2015
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Tag: Commissie kwaliteitszorg

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Commissie kwaliteitszorg’.

Werkplan 2016 Kwaliteitszorg

Elk jaar maakt de commissie kwaliteitszorg een jaarplan op basis waarvan de activiteiten ingevuld worden. Uitgangspunten van het jaarplan liggen besloten in het plan Focus op kwaliteit dat in de AL…

Werkplan Commissie Kwaliteitszorg 2015

De uitgangspunten en de rol van de commissie uit het werkplan 2014 zijn nog van kracht. Op langere termijn richt de commissie zich daarnaast op het ontwikkelen van draagvlak en hulpmiddelen voor s…

Nulmeting kwaliteitszorg – “De Drie Vragen” (2013)

In het najaar van 2013 heeft het “Team de 3 vragen” een vragenlijst rondgestuurd, waarin gevraagd werd naar de professionele ondersteuning van de rekenkamercommissie en naar de producten die de rek…

Resultaten enquête Doorwerking

In september 2012 heeft de commissie Kwaliteitszorg weer een korte enquête uitgezet onder de leden van de NVRR. Deze keer om na te gaan op welke wijze leden bezig zijn met de doorwerking van hun ra…

Resultaten “De Drie Vragen” over intercollegiaal contact (2011)

In november 2011 heeft de Commissie Kwaliteitszorg in het kader van “De Drie Vragen” weer een korte enquête uitgezet onder de leden van de NVRR. Deze keer om na te gaan hoe de leden denken over int…

Resultaten “De drie Vragen” website NVRR (2011)

Medio april 2011 heeft de Commissie Kwaliteitszorg de derde enquête uitgezet onder de leden van de NVRR. Deze keer om na te gaan hoe de leden denken over de website van de NVRR en wat er zou kunnen…

Resultaten “De Drie Vragen” over kwaliteitszorg (2011)

Medio januari 2011 heeft de werkgroep kwaliteit een enquête uitgezet bij de leden van de NVRR om na te gaan hoe zij denken over kwaliteit en welke prioriteiten zij zouden stellen. Dit is het samenv…

Matrix uitgebreide beantwoording “De Drie Vragen” Kwaliteitszorg (2011)

Uitgebreide antwoorden op de vragen per categorie van de enquête over kwaliteitszorg in 2011