Skip to main content

Controle-Instrumenten

Aantal berichten met deze tag: 5

Gepubliceerd op:
maandag 01-06-2015
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Enschede

Tag: Controle-Instrumenten

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Controle-Instrumenten’.

Evaluatie luchthaven

De militaire luchthaven Twente werd in 2007 gesloten, met twee gevolgen: banenverlies in de regio, en een omvangrijk terrein met ontwikkelmogelijkheden. Het onderzoek richt zich op de besluitvormin…

Controle-instrumenten gemeenteraad

Rekenkameronderzoek is één onderdeel van meerdere controle-instrumenten waar de raad gebruik van kan maken. De rekenkamer(commissie) mag als enige het gevoerde bestuur door college en raad onderzoe…

Onderzoek kwaliteit collegeprogramma 2010-2014

Het collegeprogramma biedt op onderdelen voldoende houvast maar op andere onderdelen onvoldoende houvast voor een navolgbaar, transparant en controleerbaar gemeentebestuur.