Skip to main content

Controle uitvoering aanbevelingen door raad

Aantal berichten met deze tag: 4

Gepubliceerd op:
maandag 07-07-2014
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Maastricht

Tag: Controle uitvoering aanbevelingen door raad

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Controle uitvoering aanbevelingen door raad’.

Uitvoering aanbevelingen rekenkamerrapporten

Onderzoek naar de mate waarin aanbevelingen daadwerkelijk worden uitgevoerd door de gemeente. Het rapport bevat ook een overzicht van alle rekenkameronderzoeken die zijn uitgevoerd in de periode va…

Op het juiste spoor en volgens schema?

Een onderzoek naar de uitvoering van door de gemeenteraad overgenomen aanbevelingen van de Rekenkamercommissie Den Helder.